Víťazi Vitis Film Festival 2015

Na jeseň 2014 vyhlásil Vitis súťaž o vytvorenie TV spotu pre vína Vitis Galéria. Súťaž, ktorá bola určená pre mladých umelcov, je súčasťou dlhodobej snahy spoločnosti Vitis podporovať nové slovenské talenty. So svojimi dielami sa prihlásilo deväť tvorivých tímov, ktoré sa skladali zo študentov filmových odborov alebo absolventov a predstavili práce na profesionálnej úrovni.

V hodnotení vybrala porota víťaza súťaže (odmena 3000 eur a zaradenie do vysielania v televízii) a dva tímy ocenila druhým miestom (odmena 300 eur a možnosť ďalšej spolupráce).

Víťaz

Scenár, réžia, strih: Marián Tesák (3. roč. bc. AST FTF VŠMU)
Kamera, réžia, strih: Nick Kollár (3. roč. bc. AKFT FTF VŠMU)
Zvuk: Tomáš Balák (3. roč. bc. AZS FTF VŠMU)

2. miesto (delené)

Autor: Daniel Kis (3. roč. bc. Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU)

Autor: Slavo Turanec (1. roč. bc. Ateliér animovanej tvorby FTF VŠMU)

Čestné uznanie

thumb-jurci

Autor: Martin Jurči

thumb-kasova

Tím: Lucia Kašová (námet, scenár, réžia, strih), Matej Paulovič (kamera, postprodukcia, zvuk, strih), Zuzana Greškovičová a Tibor Gunda (herci), Daniel Zachar (autor umeleckého diela).

Autorka: Mária Nikelová (4. roč., VŠMU)

thumb-jursa
Autor: Dominik Jursa

thumb-melis

Autor: Tibor Melis

thumb-toldy

Tím: Martin Toldy + Christian + Marek